Školský rok 2021/2022

Rodičovské príspevky na vzdelávanie detí:

  • poldenná dochádzka: 200€/mesiac + strava
  • celodenná dochádzka: 250€/mesiac + strava

SMŠ Obláčik je od septembra 2020 zaradená do siete škôl pod MŠVaVŠ SR.