Školský rok 2020/2021

Rodičovské príspevky na vzdelávanie detí:

  • poldenná dochádzka: 1500€/rok
  • celodenná dochádzka: 2000€/rok

(príspevky je možné uhradiť aj v mesačných splátkach)

Denné letné tábory a letná škôlka na rok 2020:

    • účastnícky príspevok: 100€/týždeň

SMŠ Obláčik je od septembra 2020 zaradená do siete škôl pod MŠVaVŠ SR.