Materská škola je otvorená od 6:30 do 17:00

  • 06:30 – 08:30 – príchod detí, hry a hrové činností podľa výberu detí
  • 08:30 – 09:00 – pohybové a relaxačné cvičenia
  • 09:00 – 09:20 – desiata 1
  • 09:20 – 10:15 – edukačné aktivity – cielené vzdelávacie aktivity
  • 10:15 – 10:30 – desiata 2 (surová zelenina alebo ovocie)
  • 10:30 – 11:30 – pobyt vonku
  • 11:45 – 12:30 – obed
  • 12:30 – 14:45 – príprava na odpočinok a odpočinok
  • 14:45 – 15:10 – olovrant 
  • 15:10 – 17:00 – poobedňajšie aktivity (voľná hra, kreatívne aktivity, pobyt vonku…)

Organizačné a obsahové usporiadanie denného poriadku sa môže variabilne meniť vzhľadom na aktuálny psychický a fyzický stav detí, na ročné obdobie a počasie, výber cieľov a obsahu výchovno-vzdelávacej činnosti a konkrétne výchovné situácie. 

Samozejmosťou je pitný režim počas celého dňa.