Škôlka je otvorená od 6:30 do 17:00

  • 06:30 – 08:20 – príchod detí
  • 08:20 – 08:40 – rozcvička
  • 08:40 – 09:00 – raňajky
  • 09:00 – 10:15 – edukačné aktivity
  • 10:15 – 10:30 – desiata (surová zelenina alebo ovocie)
  • 10:30 – 12:00 – pobyt vonku
  • 12:00 – 12:30 – obed
  • 12:30 – 14:30 – príprava na spánok a spánok
  • 15:00 – 15:30 – olovrant 
  • 15:30 – 17:00  – poobedňajšie aktivity (voľná hra, kreatívne aktivity, pobyt vonku…)

Organizačné a obsahové usporiadanie denného poriadku sa môže variabilne meniť vzhľadom na aktuálny psychický a fyzický stav detí, na ročné obdobie a počasie, výber cieľov a obsahu výchovno-vzdelávacej činnosti a konkrétne výchovné situácie. 

Samozejmosťou je pitný režim počas celého dňa.