Mgr. Jana Šulanová – riaditeľka školy
Dieťa v prvých šiestich rokoch žije v magickom svete. Je to svet silných zážitkov, veľkých emócií a úžasu z objavovania rôznorodosti nášho sveta, preto mojou prioritou a poslaním je, aby naše detičky spoznávali veci a javy okolo seba prostredníctvom pozitívnej skúsenosti a aby sme im ponúkali zdravé a podnetné prostredie. Naša materská škola sa tak stane predĺženou rukou rodiny, pretože len v klíme naplnenej láskou, úctou, toleranciou a vzájomnou dôverou partnerského vzťahu rodina – škola môžu vyrasť z detí vyrovnané a harmonické osobnosti.
Michaela Dostalová– triedna učiteľka

Každý, kto si spomína na svoje vzdelávanie, pamätá si učiteľov a nie metódy a techniky. Učiteľ je kompasom, ktorý v deťoch aktivuje magnety zvedavosti, poznania a múdrosti. Jednoducho, mám svoju prácu rada. Každé dieťa je individuálne a každé Vám dá a prejaví niečo iné. Ako učiteľka ich nielen ja vzdelávam a podporujem vo vývoji osobnosti, ale taktiež učia veľa ony mňa. Je pre mňa dôležité, aby vedeli, že každá situácia má riešenie a ak potrebujú pomôcť, poradiť alebo objať som tu. Najlepšie je, keď sa k Vám každý deň vracajú s úsmevom na tvári a preto, detská úprimnosť a radosť je na nezaplatenie, že to čo robíte – robíte dobre.

Mgr. Sabína Repčíková - učiteľka

 „Poznám jednu krásnu zem, kde svieti slnko každý deň. Kde život plynie v snoch a hrách a úsmevných rozprávkach.„ Na prvý pohľad trochu utopická myšlienka, no pri pohľade na hrajúce sa dieťa plné fantázie a radosti si uvedomím, že tento svet je k nám dosť blízko. A kde inde sme najbližšie k tomuto svetu, ak nie práve v škôlke? Preto som sa aj ja rozhodla pracovať na mieste, kde sa s rozprávkami a snami stretávam každý deň. Deti sú pre mňa zdrojom pozitívnej energie a ich radosť je mojou motiváciou. 

Mgr. Michaela Kicošová – učiteľka

Od detských čias som túžila stať sa učiteľkou. Vydala som sa touto cestou a vyštudovala som strednú pedagogickú školu, kde som sa uistila, že je to to, čom chcem skutočne robiť. Avšak, aby som sa vedela čo najviac priblížiť deťom a pochopiť ich ,vyštudovala som aj vysokú pedagogickú školu. Pre učiteľa/učiteľku sú tie najkrajšie momenty vtedy, keď vidí svoje úsilie rásť. Detská radosť, múdrosť,smiech, tvorivosť, fantázia, spoznávanie, bádanie, objavovanie je to, čo ma napĺňa a posúva vpred. Robím to, čo viem najlepšie, učím deti. Učím ich s láskou, nehou a trpezlivosťou. Vštepujem deťom všetko podstatné, aby boli múdre šikovné a usilovné.

Mgr. Monika Brisudová – triedna učiteľka
Vyštudovala som sociálnu pedagogiku a vychovávateľstvo, keďže som už dávno cítila, že mojím poslaním je práca  s deťmi.
V škôlke učiteľ preberá zodpovednosť za deti, ich rozvoj osobnosti a vzťahov k druhým deťom a prežíva s nimi všetky emócie. Preto je pre mňa dôležité pristupovať k našim deťom láskavo, s trpezlivosťou a dávať im to, čo práve potrebujú. Najväčšou motiváciou k tomu, čo robím, je vidieť ich pokroky, úspechy a hlavne ich radosť.