Mgr. Jana Šulanová – riaditeľka školy
Dieťa v prvých šiestich rokoch žije v magickom svete. Je to svet silných zážitkov, veľkých emócií a úžasu z objavovania rôznorodosti nášho sveta, preto mojou prioritou a poslaním je, aby naše detičky spoznávali veci a javy okolo seba prostredníctvom pozitívnej skúsenosti a aby sme im ponúkali zdravé a podnetné prostredie. Naša materská škola sa tak stane predĺženou rukou rodiny, pretože len v klíme naplnenej láskou, úctou, toleranciou a vzájomnou dôverou partnerského vzťahu rodina – škola môžu vyrasť z detí vyrovnané a harmonické osobnosti.
Mgr. Sabína Repčíková - učiteľka

 „Poznám jednu krásnu zem, kde svieti slnko každý deň. Kde život plynie v snoch a hrách a úsmevných rozprávkach.„ Na prvý pohľad trochu utopická myšlienka, no pri pohľade na hrajúce sa dieťa plné fantázie a radosti si uvedomím, že tento svet je k nám dosť blízko. A kde inde sme najbližšie k tomuto svetu, ak nie práve v škôlke? Preto som sa aj ja rozhodla pracovať na mieste, kde sa s rozprávkami a snami stretávam každý deň. Deti sú pre mňa zdrojom pozitívnej energie a ich radosť je mojou motiváciou.