Keďže veríme, že výchova detí je najúspešnejšia iba ak ide v dobrej spolupráci s rodinou a komunita, je veľmi dôležitý prvok, ktorý napomáha pri výchove detí a budovaní rodiny, súčasťou našej činnosti sú aj rôzne komunitné akcie, ktoré sú otvorené všetkým generáciám a priateľom našej škôlky.

Medzi pravidelné akcie patria:
  • Šarkaniáda – október
  • Tešíme sa na Vianoce – vianočné pásmo detí s posedením – december
  • Vítanie jari – besiedka s posedením a programom detí – máj
  • Koncoročná grilovačka spojená s programom detí – júl