Materská škola Obláčik

Súkromná materská škola Obláčik v Žiline ponúka výchovu a vzdelávanie Vašich detí v kontexte komunity, ktorú tvoríme a budujeme spolu s rodinami a priateľmi našej školy. Pretože výchova detí je veľmi náročná a zodpovedná práca.
Ján Ámos Komenský povedal, že  „Matka, široká rodina, celá dedina sú dôležité pre výchovu jedného dieťaťa, nestačia dvaja vychovávatelia na dvadsať detí” a aj známe africké príslovie hovorí, že “Na výchovu dieťaťa je potrebná celá dedina” 

 Preto kladieme veľký dôraz na spoluprácu našej materskej školy s rodičmi a ďalšími inštitúciami a organizáciami, ktoré majú s nami spoločný cieľ.  

Našou ambíciou je:

  • naplniť potreby a očakávania modernej rodiny po vzdelaní a rozvoji osobnosti a talentov Vašich detí
  • naplniť potreby detí vyrastať v pokojnej a láskavej atmosfére, kde sa prirodzeným spôsobom naučia rešpektovať autority
  • budovať u detí sociálne cítenie a vzájomnú spolupatričnosť
  • vybudovať komunitu, v ktorej sa budete cítiť ako doma a do ktorej sa spolu s deťmi vždy radi vrátite, aj keď opustíte brány našej škôlky

Prostredie

V našej škôlke pracujeme so stálou skupinou detí vo veku od 2 – 6 rokov, max.15 detí v skupine. Našou prioritou je vytvoriť pre ne príjemné rodinné prostredie, kde budú prichádzať s radosťou a túžbou spoznávať nepoznané. Prostredie, v ktorom sa budú cítiť vždy prijaté a milované. Prostredie, ktoré stavia na zdravých hodnotách, ktoré sa snažíme deťom odovzdať.

 

Rozvoj

Okrem rozvoja kreativity, fantázie a základných zručností Vášho dieťaťa je samozrejmosť čítanie rozprávok, vyučovanie prostredníctvom zážitkov a kreatívnych workshopov. Veľký dôraz dávame aj na pobyt na čerstvom vzduchu na našej záhrade, v Bôrickom parku, lesoparku alebo robíme výlety do lesa v blízkom okolí Žiliny.

Popri tom všetkom nezabúdame ani na potreby predškolákov a naučíme ich všetko potrebné ku úspešnému nástupu na povinnú školskú dochádzku.