Pre školský rok 2024/2025 prijímame deti vo veku od 2-6 rokov vrátane predškolákov.

Prihlášky na školský rok 2024/2025 je možné podávať najneskôr do 30.5.2024, a to aj v prípade ak plánujete nástup dieťaťa neskôr ako je september 2024.
Nakoľko je naša SMŠ Obláčik od septembra 2020 zaradená do siete škôl  a školských zariadení Slovenskej republiky, realizujeme aj povinné predprimárne vzdelávanie.

V prípade záujmu nás kontaktujte