Materská škola Obláčik

  • Hečkova 9
  • 010 01 Žilina
  • e-mail: smsoblacik@gmail.com

Riaditeľka: Eva Myjavcová

Riaditeľka: Jana Šulanová (od septembra 2020)

Zástupkyňa: Mgr. Henrieta Hodálová

  • tel.: 0910 429 827
  • e-mail: hodalova.henrieta22@gmail.com
  • tel.: 0910 429 827
  • e-mail: 
    hodalova.henrieta22@gmail.com